Odluke o zasnivanju radnog odnosa

  • 0

Odluke o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 53. sjednici održanoj dana 25.06.2021. godine donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU na određeno vrijeme dok traje potreba, s punim radnim vremenom.

2. POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU na određeno vrijeme do 31.08.2021. godine, s punim radnim vremenom