Odluka o zasnivanju radnog odnosa

  • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 52. sjednici održanoj dana 02.06.2021.  godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA na određeno vrijeme, sa punim radnim vremenom.