Odluka o zasnivanju radnog odnosa

  • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 41. sjednici održanoj elektroničkim putem od dana 29.07.2020. do dana 30.07.2020. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (do završetka pripravničkog staža), a za obavljanje poslova radnog mjesta STRUČNI/A SURADNIK/ICA PSIHOLOG/ICA PRIPRAVNIK/ICA.