Odluke o zasnivanju radnog odnosa

  • 0

Odluke o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 34. sjednici održanoj dana 29.01.2020. godine donosi slijedeće odluke o zasnivanju radnog odnosa:

Ad 1) Za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE u Dječjem vrtiću FIJOLICA na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom

Ad 2) Za obavljanje poslova radnog mjesta POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA na neodređeno vrijeme