Odluka o zasnivanju radnog odnosa

  • 0

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 32. sjednici održanoj dana 30.10.2019. godine donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do završetka pripravničkog staža, sa punim radnim vremenom, a a obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PRIPRAVNIK/ICA.