ODLUKA O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

  • -

ODLUKA O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

Category:NOVOSTI

Temeljem članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 11. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 17. sjednici održanoj dana 19.11.2018. godine donosi odluku o osnivanju radnog odnosa na određeno, sa punim radnim vremenom za obavljanje poslova radnog mjesta POMAGAČ/ICA ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU u Dječjem vrtiću FIJOLICA.

Tekst odluke možete preuzeti ovdje.